Loading...

INSIGHTS

INSIGHTS2020-06-10T16:10:23+07:00

INSIGHTS

3011, 2023

รู้หรือไม่? 7 อะไหล่ชิ้นเล็ก ที่ควรเช็คสม่ำเสมอ

ชุดขับของคุณประกอบด้วย จานหน้า, ใบจาน, ตีนผี, ลูกรอก, เฟืองเเละโซ่ ซึ่งเเต่ละชิ้นจะมีการเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานทำให้คุณภาพการเปลื่ยนเกียร์ของคุณลดลง ดังนั้นควรเอารถของคุณเข้าไปตรวจเช็คสภาพกับร้านจักรยานเป็นระยะ มาดูกันครับว่าร้านจักรยานจะเช็คจุดไหนบ้าง ร้านจักรยานคุณภาพที่พร้อมให้บริการตรวจเช็คสภาพ: [...]

Title

Go to Top