ข้อมูลการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ SHIMANO

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Shimano จะรับประกันในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือเสียหายของวัสดุและการผลิตครอบคลุมเป็นระยะเวลา 2 ปี และผลิตภัณฑ์ในซีรี่ส์ DURA-ACE กับ XTR มีอายุการรับประกันเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ซื้อ “มือแรก” ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า, เสื้อผ้า, แว่นตาและล้อจะรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LAZER:

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LAZER มีการรับประกันในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือเสียหายของวัสดุและการผลิต มีสภาพการใช้งานตามความเหมาะสม ครอบคลุมเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ PRO:

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ PRO มีการรับประกันในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือเสียหายของวัสดุและการผลิต มีสภาพการใช้งานตามความเหมาะสม ครอบคลุมเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ในส่วนของแฮนด์ คอแฮนด์และหลักอานตั้งแต่รุ่นปี 2017 เป็นต้นไปนั้น มีการรับประกันในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือเสียหายในด้านของวัสดุและงานผลิตเป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

คำชี้แจงการรับประกัน

การรับประกันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขยายการรับประกันได้ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Shimano ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขการรับประกันนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด และผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการเซอร์วิสหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

การรับประกันนั้นไม่ครอบคลุมในกรณีที่:

  • ผลิตภัณฑ์ของ Shimano ที่ถูกดัดแปลง, ละเลย, ดูแลรักษาไม่ถูกต้อง, นำไปใช้ในการแข่งขันหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า, นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือถูกละเมิด หรือเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า (การเรียกร้องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อผู้ขนส่งโดยตรง)
  • ความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากการประกอบหรือการซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสม
  • ความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในด้านของวัสดุและงานผลิต รวมถึงการขาดทักษะทางเทคนิค ความสามารถ หรือประสบการณ์ของผู้ใช้
  • ความเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของพื้นผิว ความสวยงาม หรือรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
  • ความเสียหายอันเกิดจากการถอด, ประกอบและปรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในการประกอบจักรยานด้วยตนเอง
  • การสึกหรอจากการใช้งาน
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Shimano รวมกับผลิตภัณฑ์อื่น

วิธีการเคลมผลิตภัณฑ์

สำหรับกระบวนการส่งเคลมสินค้า โปรดส่งผลิตภัณฑ์ของ Shimano กลับสู่ตัวแทนจำหน่ายของ Hah Hong ที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นมาพร้อมหลักฐานการซื้อเช่น ใบเสร็จ, ใบประกอบ