Loading...
CAREERS 2023-01-27T13:10:10+00:00

บริษัท ฮะฮง จำกัด เป็นตัวเเทนจำหน่ายเเละผู้นำเข้าอุปกรณ์จักรยาน Shimano เเละเเบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับร้านจักรยานตัวเเทนจำหน่ายทั่วประเทศเพื่อยกระดับการบริการให้กับนักปั่นทุกท่าน โดยเราอยากเห็นสังคมจักรยานในประเทศไทยเติบโตเเละเเข็งเเรงยิ่งขึ้น และพวกเราเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้น ฮะฮง กำลังมองหา บุคลากรที่มีความสามารถ คนที่ชอบในงานที่ท้าทาย น่าสนใจ เเละการทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะตอบโจทย์ขององค์กรเเละลูกค้าของเรา

Product/Brand Manager

Job duties and responsibilities:

 • กำหนดเเละวางเเผนการตลาดของเเบรนด์ต่างๆ เเละออกเเบบกลยุทธ์สู่ตลาด (GO-TO-MARKET STRATEGIES) ร่วมกับทีม
 • ศึกษาสินค้าใหม่เเละเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KNOWLEDGE SHARING) ภายในทีมเเละกับลูกค้า
 • วางเเผนเเละจัดทำ CONTENT ร่วมกับทีม GRAPHIC DESIGNER
 • จัดทำ CONTENT CALENDAR เเละติดตามผลรวมถึงจัดทำ marketing documents
 • ดูเเลให้ Content ของเราเป็นไปตาม brands & company guideline
 • ดูเเล content ให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด โดยเลือกเรื่องที่เหมาะสม ในรูปเเบบเวลา เเละ Platform ที่มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยเหลืองานในส่วนของ SALES & MARKETING EVENT
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job requirements:

 • มี DIPLOMA หรือ DEGREE ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดหรือการขายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรเเกรม MICROSOFT OFFICE ได้
 • มีทัศนคติเเละมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจักรยานเเละตลาดจักรยาน

Sales Manager

Job duties and responsibilities:

 • รับผิดชอบงานส่วนการขายกับร้านค้าตัวเเทนเเละผู้นำเข้าจักรยาน (B2B)
 • จัดเตรียม Monthly Sales Report เเละ Market Research ของตลาดจักรยานไทย
 • ศึกษาสินค้าใหม่เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดตัวเเก่ลูกค้า
 • ดูเเลเเละรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
 • ช่วยเหลืองานในส่วนของ SALES & MARKETING EVENT
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job requirements:

 • มี DIPLOMA หรือ DEGREE ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทัศนคติเเละความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้โปรเเกรม MICROSOFT OFFICE (Excel, Word, PPT)
 • มีรถยนตร์ส่วนตัวเเละสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจักรยานเเละตลาดจักรยาน

HR Manager

Job duties and responsibilities:

 • รับผิดชอบงานเเละจัดทำ HR Strategies ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
 • บริหารเรื่องการจัดหาเเละคัดเลือกบุคลากร
 • จัดทำเเละติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ High Performance Team
 • ศึกษาเเละจัดทำ Pay Plan เเละ Benefits Program
 • ประเมินความต้องการเรื่อง Training เเละติดตามผล
 • รายงานผลต่อ Management Team
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job requirements:

 • มี Bachelor’s Degree ในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น Human Resources Management, Political Science
 • มีประสบการณ์ด้านงาน HR (HRM, HROD, HR Strategy) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เรื่อง Organization Development, Labor Laws
 • มีทัศนคติเเละความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้โปรเเกรม MICROSOFT OFFICE (Excel, Word, PPT)

Magento Developer

Job duties and responsibilities:

 • ทำงานร่วมกับทีม Sales & Marketing เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของบริษัท
 • ออกเเบบเเละพัฒนา เว็บไซต์ E-Commerce (Magento) เเละ เว็บไซต์อื่นๆ
 • Maintain AWS server
 • เขียนโค้ดบน Magento Templates เเละทำ Modules ต่างๆ
 • ออกเเบบ Themes เเละ Interfaces
 • Maintain, support and enhance application and websites
 • วิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Analytics
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job requirements:

 • Bachelor’s Degree ในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น Computer Science, Computer Engineering, Information Technology
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Software Technical, Magento และ WordPress อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เชิงลึกใน Magento, JavaScript, HTML, PHP, CSS, and MySQL.
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce
 • มีความเข้าใจ UI/UX
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SEO, Google Analytics, A/B Testing
 • สามารถทำงานเป็นทีมเเละบริหารโปรเจกต์ได้
 • มีความสนใจเกี่ยวกับจักรยานเเละตลาดจักรยาน

If you would like to be a part of us, please send your resume with recent
photograph, stating your current and expected salary
to [email protected] or click apply below

APPLY