9 อะไหล่ชิ้นเล็กที่ควรเช็คอย่างสม่ำเสมอ

ชุดขับของคุณประกอบด้วย จานหน้า, ใบจาน, ตีนผี, ลูกรอก, เฟือง(สเตอร์) เเละโซ่ ซึ่งเเต่ละชิ้นย่อมมีการเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน ทำให้คุณภาพการเปลื่ยนเกียร์ลดลง ดังนั้นจึงควรนำเจ้าสองล้อคู่ใจของคุณเข้าไปตรวจเช็คสภาพกับร้านจักรยานเป็นระยะ [...]

9 อะไหล่ชิ้นเล็กที่ควรเช็คอย่างสม่ำเสมอ 2019-09-05T15:35:20+00:00

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “การขึ้นล้อขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561

20-Mar-2018      ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางฮะฮงได้มีการจัดอบรมเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการขึ้นล้อขั้นพื้นฐานให้กับตัวแทนจำหน่าย [...]

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “การขึ้นล้อขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 2018-03-20T10:01:05+00:00

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “SHIMANO POWER METER”

27-Feb-2018      ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิคอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ SHIMANO POWER METER ให้กับตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ     [...]

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “SHIMANO POWER METER” 2018-03-13T14:53:04+00:00