Missing

Calendar e9d045a25e67a0819d3c1e7bc3119e59be890bb0c8fec46059d3aeeac3fc5c34 28 July 2017 | Eye 1137155ca39aab02f2a5662e1a2779dd4c245d97d322cc7387f079756d86bd24 1008

SHIMANO เล็งเห็นว่าการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของวงการจักรยาน โดยปรัชญาของSHIMANO คือการส่งผ่านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์ของนักแข่งรุ่นท๊อป ไปในอุปกรณ์สำหรับนักปั่นเริ่มต้นเพื่อที่นักปั่นจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและได้สำผัสประสบการณ์ปั่นที่ดีที่สุด