Loading...

5 ข้อควรทำ เมื่อเกิดปัญหากับจักรยานของคุณ

>>>5 ข้อควรทำ เมื่อเกิดปัญหากับจักรยานของคุณ

5 ข้อควรทำ เมื่อเกิดปัญหากับจักรยานของคุณ

สวัสดีครับ วันนี้ทางทีมงานมาแนะนำข้อควรปฏิบัติเมื่อพบว่ารถจักรยานหรือชิ้นส่วนบนจักรยานของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่นมีเสียงดัง การทำงานไม่ลื่นไหล ฝืดเคือง หรือมีความหลวมคลอดผิดปกติ อาการดังกล่าวอาจจะเป็นความผิดปกติจากตัวชิ้นส่วนนั้นจริงๆ หรืออาจจะเกิดจากการติดตั้งและปรับแต่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้
ในกรณีที่ชิ้นส่วนดังกล่าวมีปัญหาอยู่จริงๆ ชิ้นส่วนดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อการรับประกันสินค้า แต่หากสินค้าดังกล่าวเกิดจากการติดตั้งและปรับแต่งที่ไม่ถูกวิธีจนมีความผิดปกติจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า
ในหัวข้อนี้เราจะขอกล่าวถึง 5 ข้อควรทำเมื่อพบว่าชิ้นส่วนจักรยานของเรามีความผิดปกติขึ้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเงื่อนไขการรับประกันสินค้าสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปกันนะครับ

1. หยุดใช้งานทันที

หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่อง ความผิดปกติบางอย่างอาจไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์และยังมีโอกาสที่จะแก้ไขได้ เช่น อาจจะเกิดจากการติดตั้งผิดวิธี หรือใช้งานกับชิ้นส่วนหรือเฟรมที่ไม่เหมาะสมเป็นต้น หยุดใช้งานก่อนความเสียหายจะมีมากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขได้ อีกทั้งชิ้นส่วนบางชิ้นยังมีผลต่อเรื่องความปลอดภัยโดยตรง(เช่นเบรค) การหยุดใช้งานทันทีที่พบเจอความผิดปกติยังช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

2. ถ่ายรูปหรือวีดิโอที่แสดงให้เห็นความผิดปกตินั้นๆไว้เป็นหลักฐาน

เพราะความผิดปกติบางอย่างไม่สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายหากไม่ได้อยู่ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ภาพถ่ายหรือวีดิโอดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลักฐานประกอบการเคลมเมื่อชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

3. ติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของทางฮะฮง และ SHIMANO เพื่อตรวจสอบสาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา และเงื่อนไขในการส่งซ่อมหรือเคลมสินค้า หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆด้วยตนเองหากไม่จำเป็น อาจเป็นเหตุให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงได้

4. หากจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้เก็บหลักฐาน(ตามข้อ 2)เอาไว้ก่อน

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า(เช่นเกิดปัญหาขึ้นขณะปั่นออกทริปในที่ห่างไกล) ให้ทำการถ่ายรูปหรือวีดิโอตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ก่อนดำเนินการใดๆ เพราะในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องซ่อมหรือแก้ไขทันทีโดยไม่ผ่านมือช่างหรือผู้ชำนาญ อาจจะมีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ในเวลาและสภาพแวดล้อมดังกล่าว การถ่ายรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ความเสียหายหรือผิดปกติดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมนั้น

5. ส่งให้ร้านค้า

นำชิ้นส่วนหรือรถคันที่ติดตั้งชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าตรวจสอบกับทางร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหรือพิจารณาเข้าสู่เงื่อนไขอื่นๆ เช่นการรับประกันในขั้นตอนต่อไป โดยแนบหลักฐานการซื้อขายหรือระบุเวลาที่มีการสั่งซื้อหรือประกอบใช้งาน ระบุอาการชำรุดหรือผิดปกติลงบนกระดาษโน้ตหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆเช่น LINE หรือ FACEBOOK เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบสินค้านั้นๆ


อ่านรายละเอียดการประกันสินค้าได้ที่: hahhong.com/warranty-policy/
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของฮะฮงได้ที่ Facebook: Hah Hong Technical Support
ค้นหาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณเพื่อเข้ารับ Service ได้ที่: hahhong.com/dealer

2020-07-15T15:01:55+00:00