Loading...

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “การขึ้นล้อขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561

>>>ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “การขึ้นล้อขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “การขึ้นล้อขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561

20-Mar-2018

     ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางฮะฮงได้มีการจัดอบรมเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการขึ้นล้อขั้นพื้นฐานให้กับตัวแทนจำหน่าย

     โดยเริ่มจากการแนะนำชิ้นส่วนต่างๆ ของล้อเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้เข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานต่างๆก่อน ทั้งยังมีการนำเสนอข้อมูลสินค้า แล้วจึงทำการสาธิตการคำนวณซี่ล้อผ่านแอปพลิเคชัน และท้ายที่สุดตัวแทนจำหน่ายได้ทำการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จะทำให้การบริการหลังการขายมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไป

2019-10-07T14:28:31+00:00