Loading...

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “SHIMANO POWER METER”

>>>ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “SHIMANO POWER METER”

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “SHIMANO POWER METER”

27-Feb-2018

     ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิคอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ SHIMANO POWER METER ให้กับตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ

     โดยในการอบรมมีการนำเสนอข้อมูลสินค้า การรับประกันสินค้า การบริการหลังการขาย รวมถึงสาธิตวิธีการติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อให้บริการหลังการขายของตัวแทนจำหน่ายมีประสิทธิภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น

2018-03-13T14:53:04+00:00