Loading...

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิค “SHIMANO POWER METER”

10-Jan-18

ฮะฮงจัดอบรมเชิงเทคนิคเรื่อง SHIMANO POWER METER โดยมีการแนะนำสินค้า Shimano Power Meter

เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า การรับประกันเเละการบริการหลังการขาย รวมถึงสาธิตการติดตั้ง

การจัดอบรมได้จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นของตัวแทนจำหน่ายฮะฮงทั่วประเทศ

2018-01-12T10:12:45+00:00